როტავირუსის ტესტი

  • Rotavirus Test

    როტავირუსის ტესტი

    შესავალი როტავირუსი არის ყველაზე გავრცელებული აგენტი, რომელიც პასუხისმგებელია მწვავე გასტროენტერიტზე, ძირითადად მცირეწლოვან ბავშვებში. მისი აღმოჩენა 1973 წელს და ბავშვთა გასტრო-ენტერიტთან კავშირი წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინსვლას გასტროენტერიტის შესწავლაში, რომელიც არ არის გამოწვეული მწვავე ბაქტერიული ინფექციით. როტავირუსი გადაეცემა პერორალურ-ფეკალური გზით 1-3 დღის ინკუბაციური პერიოდით. მიუხედავად იმისა, რომ დაავადების მეორე და მეხუთე დღეს შეგროვებული ნიმუშები იდეალურია ანტიგენის გამოვლენისთვის ...