Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    შესავალი ვულვოვაგინალური კანდიდოზი (WC) ითვლება ვაგინალური სიმპტომების ერთ – ერთ ყველაზე გავრცელებულ მიზეზად. დაახლოებით, ქალების 75% –ს სიცოცხლის განმავლობაში ერთხელ მაინც დაუსვეს დიაგნოზი კანდიდასთან. მათი 40-50% განიცდის მორეციდივე ინფექციებს, ხოლო 5% -ში განისაზღვრება ქრონიკული კანდიდოზი. კანდიდოზის დიაგნოზი უფრო ხშირად დიაგნოზირებულია, ვიდრე სხვა ვაგინალური ინფექციები. WC– ის სიმპტომებია: მწვავე ქავილი, საშოს ტკივილი, გაღიზიანება, გამონაყარი საშოს გარე ტუჩებზე ...