H. Pylori ანტისხეულების ტესტი

  • H. pylori Antibody Test

    H. pylori ანტისხეულების ტესტი

    ძლიერი ნაბიჯი®H. pylori ანტისხეულების სწრაფი ტესტის მოწყობილობა (მთლიანი სისხლი / შრატი / პლაზმა) არის სწრაფი ვიზუალური იმუნოანზია Helicobacter pylori– ს სპეციფიკური IgM და IgG ანტისხეულების თვისებრივი სავარაუდო გამოვლენისთვის ადამიანის მთელ სისხლში, შრატში ან პლაზმურ სინჯებში. ეს ნაკრები განკუთვნილია H. pylori ინფექციის დიაგნოზის დასახმარებლად.