პროდუქტის ჩვენებები

 ვაგინალური pH: თვით გაზომვის მოწყობილობა დარღვევების დროული დიაგნოსტიკისთვის

ახალი Candida ablicans– ის სწრაფი ტესტი მოწყობილობის დიაგნოსტიკური ეფექტურობა და ვულვოვაგინალური კანდიდოზის ზოგიერთი რისკფაქტორის მნიშვნელობა მოსულში

ვაგინალური pH, როგორც მარკერი

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების საწინააღმდეგო და მარტივი წერტილის დიაგნოზი

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გლობალური სტრატეგია

სკამიდან საწოლამდე _ გეზის დაყენება გაუმჯობესებული სგგი დიაგნოსტიკის თარგმნაზე ჯანდაცვის სფეროში განვითარებად ქვეყნებში

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მკურნალობის სახელმძღვანელო მითითებები 2010 წ