FOB სწრაფი ტესტი

  • FOB Rapid Test

    FOB სწრაფი ტესტი

    ნახმარი გამოყენება StrongStep® FOB სწრაფი ტესტის ზოლი (განავლი) არის სწრაფი ვიზუალური იმუნოანზია ადამიანის ჰემოგლობინის თვისობრივი სავარაუდო გამოვლენისთვის ადამიანის განავლის ნიმუშებში. ეს ნაკრები განკუთვნილია ქვედა კუჭ-ნაწლავის (გი) პათოლოგიების დიაგნოზის დასამყარებლად. შესავალი მსხვილი ნაწლავის კიბო ერთ – ერთი ყველაზე ხშირად დიაგნოზირებული კიბოა და კიბოთი გარდაცვალების წამყვანი მიზეზია შეერთებულ შტატებში. მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი, ალბათ, ზრდის კიბოს გამოვლენას ...