გადმოწერა

  • COVID-19 (ჩინური) CN MO (ვერსიის ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (ინგლისური) AGBEUUSAU (ვერსიის ნომერი 5.0 20200511) _ კომპრესირებული
  • COVID-19 (ფრანგული) FREUCA (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (იტალიური) ITEU (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (პორტუგალიური) PTBRAOMZ (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (რუსული) RUKABYUA (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (ესპანური) ESEUARMX (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 გერმანული DEATBELU (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული
  • COVID-19 (არაბული) SAPKTRIN (ვერსია ნომერი 4.0 20200511) _ შეკუმშული